İç mekanlarda ve ofislerin içleri ve dışlarında yönlendirme levhaları kullanılır

1- Ofis İçi Yönlendirme Levhaları: Ofislerin kapılarının yanlarında bulunan levhalardır. Ofis’i kullanan kişi’yi veya ne amaçla kullanıldığını belirtir.

https://dissertationauthors.com/

2- Ofis Dışı Yönlendirme Levhaları: Müşterilerin ofisinizi bulabilmesi için konulan levhalardır.

Bu çeşit tabelaların müşterinin istekleri doğrultusunda pek çok farklı örneğini görebiliriz.

Özel Tasarımlı Yönlendirme Levhası için Örnek;